top of page

Educació i objectius

 

A través de les diferents activitats aprenen, entre d'altres:

 

- Psicomotricitat

 

- Desenvolupament del llenguatge

 

- Hàbits d'higiene personal

 

- Convivència i coneixement del seu       entorn

 

- Expressió musical

 

- Nocions d'anglès

 

- Colors

 

- Formes geomètriques

 

- Contraris

 

- Estacions de l'any

 

- Festes populars

 

- Números

bottom of page