Educació i objectius

 

A través de les diferents activitats aprenen, entre d'altres:

 

- Psicomotricitat

 

-Desenvolupament del llenguatge

 

-Hàbits d'higiene personal

 

- Convivència i coneixement del seu       entorn

 

- Expressió musical

 

-Nocions d'anglès

 

- Colors

 

- Formes geomètriques

 

- Contraris

 

- Estacions de l'any

 

- Festes populars

 

- Números